Veg informasjon

Traffic info

Publisert: 11. mars 2023 09:57
Service tilbod

Det kan hende, vinterstid, at vegen mellom Arnafjord og Vik er stengd. Då kan ein finne trafikk informasjon via Vegvesenet si heimeside. Følg lenkja under.

It may happen, in winter, that the road between Arnafjord and Vik is closed. You can then find traffic information via the Norwegian Road Administration's, Vegvesen website. Follow the link below.Ekstern: veg kart/road - info map
Lat att